Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, informuojame, kad mokiniams, kuriems priklauso nemokamas maitinimas progimnazijoje yra skirtas sausas davinys. Sausą davinį šeimos gali atsiimti nuo vasario 11 iki vasario 15d., 8 -18 val. Visa išsami informacija yra išsiųsta asmeniškai.

Atnaujinta: 2021/02/10

Jums taip pat patiks

Akcija „Draugiška uniforma“
Akcija „Draugiška uniforma“
Menų grupės projektas „Paukščių sugrįžtuvės“
Metų klasė