IMG_7179LMTA Pedagogikos katedra, drauge su socialiniais partneriais (Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija ir Žemynos gimnazija) antrus metus iš eilės rengia Bendrosios muzikos didaktikos (BMD) programos studentų Pedagoginės praktikos dalyko konkursą „Būsimasis muzikos mokytojas: iššūkiai ir stiprybės’2016“. Šiais metais gegužės 2–4 dienomis vyko renginys, skirtas ilgamečio LMTA profesoriaus, habilituoto daktaro Alberto Piličiausko atminimui pagerbti.

Konkursu siekta kelti bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo specialybės prestižą bei skatinti studentų poreikį tobulėti profesinėje srityje. Renginyje varžėsi 12-ka B2–B4 kurso studentų, aktyviai ir energingai taikiusių įvairiausius metodus, skatinusių mokinius dirbti grupėse, mokymosi procese naudoti išmanias technologijas, dainuoti dainas, groti įvairiais muzikos instrumentais. Būta ir nemažai iššūkių, mat pirmą konkurso dieną, gegužės 2-ąją, atviras muzikos pamokas su Žemynos gimnazijos moksleiviais demonstravę septyni B4 kurso BMD programos studentai (mentorė doc. dr. Lolita Navickienė, tutorė Žemynos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Saada Mišeikytė) turėjo pademonstruoti nemažai ne tik specialybinių žinių, bet ir asmeninės įtaigos, ištvermės ir profesinių gebėjimų dirbant su vos keliais metais už save jaunesniais mokiniais.

Gegužės 3-ąją konkursas „persikėlė“ į Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnaziją, kur dėl geriausio būsimojo muzikos mokytojo vardo varžėsi penki B2–B3 kurso studentai (mentorė ir tutorė – šios progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė ir Pedagogikos katedros lektorė Jelena Valiulienė). Studentų pamokas vertino kompetentinga komisija: Žemynos gimnazijos direktorė dr. Rūta Krasauskienė (pirmininkė), LMTA doc. dr. Lolita Navickienė, doc. dr. Giedrė Gabnytė, lektorė J. Valiulienė ir muzikos mokytoja metodininkė Saada Mišeikytė. Vertinimo komisijos sutarimu, atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus tarpsnio sąlygojamus mokymo proceso savitumus, vieningai buvo nuspręsta skirti dvi pirmas, dvi antras ir dvi trečias vietas.

Žemynos gimnazija (B4 kurso studentai):

I vieta – Orinta Babilauskaitė (pamokos teorinė tema: „Klasicizmo epochos ypatumai: įsisavintų žinių kartojimas, taikant žaidybinius elementus“; pamokos dorinė tema: „Kultūros perimamumo svarba“);

II vieta – Karolina Šukauskaitė (pamokos teorinė tema: „Renesansas, barokas, klasicizmas ir romantizmas: meninių formacijų savitumų apžvalga“; pamokos dorinė tema: „Atkaklumo, siekiant gyvenimo tikslų, reikšmė“);

III vieta – Gabrielė Pratkelytė (pamokos teorinė tema: „V. A. Mocarto operos“; pamokos dorinė tema: „Muzikos kūrinių ilgaamžiškumas ir vertė. Kas tai lemia?“).

J. Basanavičiaus progimnazija (B2–B3 kurso studentai):

I vieta – Jūratė Petraitytė (pamokos teorinė tema: „Muziko profesija“; pamokos dorinė tema: „Tikslų siekimo svarba“);

II vieta – Patricija Tautkevičiūtė (pamokos teorinė tema: „Su muzika – nuo Lietuvos iki Afrikos“; pamokos dorinė tema:  „Jei esi tu – tai esame ir mes. Pagarbos sau ir kitam reikšmė“;

III vieta – Ana Jundo (pamokos teorinė tema: „Sugrįžęs laikas“; pamokos dorinė tema: „Praeities tradicijų puoselėjimo svarba“).

Profesoriaus Alberto Piličiausko iniciatyva dar tuometinėje Valstybinėje tautų draugystės ordino konservatorijoje pradėti rengti „Pedagoginiai skaitymai“, tapę daugeliui studentų pirmuoju paskatinimu žengti mokslininko keliu. Tad gegužės 4-oji, „Pedagoginių skaitymų diena“, skirta bakalauro darbų pagrindu parengtiems moksliniams pranešimams pristatyti. Doc. dr. G. Gabnytės moderuotame renginyje dalyvavo ne tik LMTA Pedagogikos katedros BMD programos ketvirtakursiai, bet ir svečiai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Muzikos akademijos. Doc. dr. Daivos Bukantaitės vadovaujamos penkios bakalaurantės pristatė aktualias mokslines temas: „Z kartos ugdymo specifika“ (Rita Kokanskytė, vadovė doc. dr. Daiva Bukantaitė), „Pradinių klasių mokinių įsivertinimas muzikos pamokose“ (Viktorija Petrošiūtė, vadovė lekt. Jolanta Bernotaitienė), „Muzikinės pasakos muzikos pamokoje: galimybių studija“ (Austėja Staniūnaitytė, vadovas doc. dr. Rimantas Astrauskas) ir t. t.

Daug profesinių minčių, diskusijų sukėlęs, ko gero, vienintelis Lietuvoje būsimųjų muzikos mokytojų konkursas (rėmėjai: N. Dėdinienės fondas, Jono Basanavičiaus progimnazija, Žemynos gimnazija, prof. A. Piličiausko dukra Solėja Karalienė), tikimės, taps tradiciniu ir kitais metais įgaus dar didesnį pagreitį, sukviesdamas rungtyniauti ne tik Vilniaus, bet ir kituose Lietuvos universitetuose rengiamus būsimuosius muzikos mokytojus. Tad visiems Pedagogikos katedros dėstytojams ir studentams reikia palinkėti sėkmės ir neblėstančio entuziazmo!

 

Renginio organizatorių vardu

doc. dr. L. Navickienė

Konkurso organizatoriai:                                                                       

1     3   2

 

 

 

Atnaujinta: 2016/05/11

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė