logo EU flag-Erasmus+

2015 m. rugsėjo mėnesį mūsų mokykla pradėjo vykdyti tarptautinį ERASMUS+ projektą. Projekto tema “Tarpvalstybinis keitimasis gerąja CLIL praktika tarp Europos švietimų institucijų” (CLIL – Content and language integrated learning – integruotas dalyko ir kalbos mokymas).

Š.m. spalio 14-15 dienomis mūsų mokykloje lankėsi šio projekto partnerinių institucijų atstovai. Tai atstovai iš Daugpilio (Latvijos) švietimo skyriaus, dėstytojai iš dviejų Slovakijos universitetų, mokytojai iš Švedijos gimnazijos. Visi svečiai ir progimnazijos anglų kalbos mokytoja Asta Pleckevičienė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė spalio 16-17 dienomis dalyvavo 17-oje tarptautinėje LAKMA konferencijoje ir nacionalinėje asamblėjoje „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas- Lietuva 2015“.

Po šio vizito Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytojams informacinio susirinkimo metu buvo paruoštas išsamus pristatymas apie CLIL metodą ir jo taikymo galimybes Lietuvoje ir mūsų mokykloje.

Šiuo metu jau yra sukurtas projektinis tinklalapis (www.educlil.eu), kuriame talpinama metodinė medžiaga, mokytojų parengti pamokų planai, filmuota medžiaga, susijusi su CLIL metodo naudojimu mokymo(-si) procese.

Progimnazijoje buvo suformuota keturių mokytojų grupė (Asta Pleckevičienė – anglų kalbos mokytoja, Daiva Semaškienė – pradinių klasių mokytoja, Adomas Eikevičius – fizikos mokytojas ir Jolita Verseckaitė – matematikos mokytoja), kuri vasario 1-5 dienomis vyks į Latviją (Daugpilį) mokytis dirbti CLIL metodu, kadangi Daugpilio mokyklose šis metodas sėkmingai taikomas jau kelerius metus. Šie mokytojai ne tik išmoks dirbti CLIL metodu, bet grįžę pasidalins patirtimi bei savo įgytomis žiniomis su kitais mokykloje dirbančiais mokytojais. Tuo pat metu daugiau mokytojų, galinčių ir norinčių dirbti CLIL metodu, bus įtraukti į ERASMUS+ projektinę veiklą.

 Erasmus+ projekto koordinatorė mokykloje Asta Pleckevičienė


Atnaujinta: 2016/01/19

Jums taip pat patiks

Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis „En avant la musique“
Parama
Parama
Aštuntokės dalyvavo konferencijoje „STE(A)M ugdymas: Gamtos mokslų eksperimentinės ir praktinės veiklos mokykloje”