5-17 val. -Individualios mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos.

17 val. – Visuotinis tėvų susirinkimas aktų salėje.

18 val. – Susitikimai su klasių auklėtojais.

Gerbiami tėveliai,

2018 m. balandžio 5 d. nuo 15.00 iki 19.00 val. mūsų mokykloje vyks „Tėvų popietė”, kurios metu Jūs galite pabendrauti su visų dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija.

Siekdami taupyti Jūsų laiką ir norėdami užtikrinti konstruktyvų bendravimą su mokytojais, prašome Jūsų pranešti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams e-dienyne apie savo atvykimą (parašyti pranešimą). Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, žinodami, kieno tėvai atvyks į susitikimą, iš anksto galės paruošti informaciją apie Jūsų vaiko mokymąsi ir pažangą. Tokiu būdu tikimės išvengti ilgų eilių ir sudaryti Jums galimybę pabendrauti su kuo daugiau mokytojų.

Administracija

Atnaujinta: 2018/04/09

Jums taip pat patiks

Nemokami būreliai
Nemokami būreliai
Tęsiame mokyklos tradiciją su penktokais keliaudami po Jono Basanavičiaus gimtuosius kraštus
Be patyčių
Be patyčių