20161028_1028151Spalio 28 d. rytmetį, drauge su 6 d klase, išsiruošėme į Karo technikos muziejų. Kai atvykome, mus džiugiai pasitiko ekskursijos vadovė, kuri išsamiai papasakojo apie muziejaus veiklą, jo atsiradimo istoriją, tikslus ir uždavinius. Mokiniai atviroje muziejas erdvėje išvydo nors jau ir nebenaudojamą, morališkai ir fiziškai pasenusią, tačiau, būtinybei iškilus, dar veikiančią karo techniką: pirmuosius karinių jūrų pajėgų katerius „Vytis“ ir „Kiras“, karo laivų ginkluotę, torpedų paleidimo aparatus, Lietuvos kariuomenės motociklus, įvairią ratinę bei vikšrinę techniką: šarvuočius, automobilius „Dodge“, mažuosius visureigius, benzinvežius, tankus T-55 ir T-72, kuriuos 2006 metais muziejui padovanojo Lenkijos gynybos ministerija. Tankai T-72 buvo naudojami 1991-ųjų sausį šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą. Šalia grėsmingos karinės technikos yra ir šarvuotas „Mercedes-Benz“ markės automobilis, kuriuo važinėjo pirmasis atkurtos valstybės ginkluotųjų pajėgų bei vyriausybės, kuriai tuo metu vadovavo Gediminas Vagnorius, vadas. Kai kariuomenės vadovybės įsakymu pasenusi technika yra nurašoma ar keičiama nauja, po du kiekvieno tipo technikos egzempliorius patenka į šį muziejaus skyrių.

Lankytojams apie eksponatus buvo suteikta išsami informacija. Beveik kiekvienas eksponatas yra trumpai aprašytas: kur buvo gaminamas, kiek vienetų pagaminta, iš kur atkeliavo į Lietuvą. Muziejaus darbuotojai mokiniams eksponatus leido liesti rankomis, o į kai kuriuos buvo galima netgi įlipti. Ekspozicija nuolat papildoma. Teritorija Olandų gatvėje kariškiams priklauso nuo XVIII a. pabaigos. Iš pradžių čia buvo parako ir ginklų saugykla. 1832 m. pastatai buvo perduoti Vilniaus tvirtovei. Tarpukariu iki 1939 m. jie priklausė Lenkijos sandėlių tarnybai, o atgavus Vilnių čia įsikūrė Lietuvos kariuomenės šarvuočių autorinktinė. Sovietmečiu teritorijoje šeimininkavo sovietų armija, o jai išėjus, įsikūrė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė.

Taip pat muziejuje apžiūrėjome „Savanorystei krašto gynyboje“ skirtą ekspoziciją, kurioje, klausydami ekskursijos vadovės, turėjome unikalią galimybę susipažinti su laisvės kovotojų veikla, ginkluote bei uniformomis. Prisiminėme ir tragiškus Sausio 13-osios įvykius, kurių metu bebaimiai mūsų tautiečiai, apsiginklavę savadarbėmis gynybos priemonėmis, narsiai kovojo su priešais gindami Lietuvos Parlamentą bei Televizijos bokštą.

Ekskursijoje smagiausia dalimi tapo pasiskirstymas komandomis, skanduotės mokymasis bei strateginis žaidimas, kurio metu, atviroje karo technikos zonoje, reikėjo įveikti užduotis, „nukenksminti“ priešą ir išplėšti savo komandai pergalę. Tai – edukacinė programa, kurios metu mokiniai netradicinėje aplinkoje atliko įvairias užduotis, kuriose buvo daug žaidybinių elementų, istorijos ir karybos istorijos klausimų. Blogas karys, kuris nežino savo Tėvynės istorijos! Taigi prisiminėme svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, aptarėme kario gyvenimą ir jo kasdienybę, pasportavome, parodėme, kad stiprybė yra vienybėje. Ši edukacinė programa padėjo įtvirtinti turimas žinias, suteikė daug papildomos informacijos bei įrodė, jog mūsų šeštokų komandų nariai – tikri šaunuoliai! Per labai trumpą laiką, nors ir pavargę bei sužvarbę, užduotį įvykdė, į štabą grįžo pakilios nuotaikos.

                      Su mokiniais drauge lakstė, viską stebėjo, fiksavo ir užrašė

Karo korespondentas,

Lietuvių kalbos mokytojas

Laurynas Giedra

 

Užfiksuotos akimirkos:

20161028_1032261 20161028_1038551

20161028_1109141 20161028_1109281

20161028_1110561 20161028_1111361

 

Atnaujinta: 2016/11/07

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė