veikla

Vadovaujantis 2013-2014 m. m. ugdymo planu ir atsižvelgiant į mokinių poreikius, 2014 m. birželio 2-6 dienomis Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje organizuojama mokinių kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sporto bei socialinė veikla:

Birželio 2 d.Karjeros ugdymo diena. Atsakingi klasių auklėtojai ir ugdymo karjerai projekto koordinatoriai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. G. Valicka. Priedas Nr.1

Birželio 3 d.Sporto diena. Atsakingi klasių vadovai ir kūno kultūros mokytojai, direktoriaus pavaduotoja D. Tomkutė. Priedas Nr.2

Birželio 4 d.Edukacinių išvykų diena. Atsakingi klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui D. Tomkutė, A. G. Valicka, N. Gaidienė. Priedas Nr.3

Birželio 5 d.Kino diena (mokiniai gali vykti su klasės vadovu į kino teatrą arba ateiti į mokykloje organizuojamą filmų peržiūrą prancūzų, anglų ir rusų kalbomis). Atsakingi klasių vadovai, mokytojai, nurodyti priede, direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Gaidienė. Priedas Nr.4

Birželio 6 d. – 10.00-11.00 val. – 6-8 klasių mokinių šventinės klasių valandėlės. 11.00-12.00 val. – 6-8 klasių mokinių paskutinio skambučio renginys. Atsakingi klasių vadovai, direktoriaus pavaduotoja D. Tomkutė.


Atnaujinta: 2014/08/26

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė