Informuojame, kad 1-4 klasių mokinių tėvai (globėjai ) dvišalę mokymosi sutartį pasirašo:

Birželio 13 d. 7.00 – 13.00 val. 214 kab.

Birželio 20 d. 7.00 – 13.00 val. 214 kab.

Birželio 28 d. 7.00 – 13.00 val. 117 kab.

Rugpjūčio 30 d. 7.00-17.70 val. 117 kab.

 

5-8 klasių mokinių tėvai (globėjai ) dvišalę mokymosi sutartį pasirašo:

Birželio 14 d. 14.00 – 18.00 val. 117 kab.

Birželio 21 d. 14.00-18.00 val. 117 kab.

Birželio 28 d. 7.00 – 13.00 val. 117 kab.

Rugpjūčio 30 d. 7.00-17.70 val. 117 kab.

Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • Vaiko gimimo liudijimą arba paso kopiją
  • Dvi vaiko dokumentines nuotraukas
  • Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1a)
    (pateikiama ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.)

Jei asmuo priimamas mokytis į pirmą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą

Jei asmuo priimamas mokytis į antrą, trečią ar ketvirtą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į penktą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją
  • mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į šeštą – aštuntą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas iš buvusios ugdymo įstaigos.

 

Preliminarus pakviestų mokinių sąrašas

Atnaujinta: 2019/06/13

Jums taip pat patiks

Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis „En avant la musique“
Parama
Parama
Aštuntokės dalyvavo konferencijoje „STE(A)M ugdymas: Gamtos mokslų eksperimentinės ir praktinės veiklos mokykloje”