Visų mokyklos darbuotojų elektroninis paštas sudaromas pagal schemą: vardas.pavarde@basanaviciausprogimnazija.lt

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Ada Kavaliauskienė – mokytoja ekspertė;

Agnė Levickienė, mokytoja;

Alena Chumakova, mokytoja;

Audronė Sakalauskaitė, mokytoja – metodininkė;

Beatričė Jakavičiūtė, mokytoja;

Danguolė Mituzienė, vyresnioji mokytoja;

Egita Kučinskienė, mokytoja;

Elena Palikevičienė, mokytoja – metodininkė;

Ingrida Šilinskienė, vyresnioji mokytoja;

Jolita Piliponienė, vyresnioji mokytoja;

Laura  Pranckevičiūtė – mokytoja;

Loreta Gruodienė, vyresnioji mokytoja;

Morta Toliušytė, mokytoja;

Rasa Kacevičiūtė, mokytoja – metodininkė;

Rasa Paurienė, mokytoja;

Rita Bogdevičienė, vyresnioji mokytoja;

Sandra Skripkienė, mokytoja;

Silva Šegždienė, vyresnioji mokytoja;

Stasė Andrėkienė, mokytoja – metodininkė;

Zinaida Parnavienė, vyresnioji mokytoja;

 

Lietuvių kalbos, dorinio ir socialinių mokslų metodinė grupė

Angelė Laurinavičienė, tikybos vyresnioji mokytoja;

Akvilė Motuzaitė, lietuvių k. vyr. mokytoja;

Aušra Rakauskienė, geografijos mokytoja – metodininkė;

Dana Tomkutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Genovaitė Dobikaltienė, tikybos mokytoja – metodininkė;

Gintarė Pugačiauskaitė,  lietuvių k. mokytoja;

Kristina Šimoniutytė-Šibailienė, geografijos vyresnioji mokytoja;

Lina Jankauskaitė, lietuvių k. mokytoja;

Marija Levickaitė, lietuvių k. mokytoja;

Ringailė Tervydienė, istorijos, finansinio raštingumo mokytoja;

Stasė Ustilaitė, sveikatos ir lytiškumo ugdymo mokytoja-metodininkė;

Viktorija Adomaitytė, lietuvių k.  mokytoja;

Violeta Ivanskaja, sveikatos ugdymo mokytoja.

 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

Birutė Poškienė, gamtos vyresnioji mokytoja;

Daina Aleksandravičiūtė, gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja;

Irena Levanavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Irena Stalnionienė, chemijos mokytoja – metodininkė;

Jolita Verseckaitė, matematikos vyresnioji mokytoja;

Tatjana Gedutienė, matematikos mokytoja;

Jūratė Petniūnienė, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja – metodininkė;

Rita Losevič, informacinių technologijų mokytoja – metodininkė (vaiko priežiūros atostogose);

Rita Šatkauskienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Svetlana Pakalnienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose);

Zita Didikienė, matematikos mokytoja – metodininkė.

 

Užsienio kalbų metodinė grupė

Andrius Židovainis, anglų k. mokytojas;

Daiva Lemežonienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Donata Vaičiulienė, prancūzų k. mokytoja metodininkė;

Eglė Židonienė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Indrė Sandell, anglų k. mokytoja;

Jolanta Vitkauskienė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Laura Naujikienė, rusų kalbos mokytoja (vaiko priežiūros atostogose);

Lina Sudintienė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Liudmila Isajeva, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Milda Klimaitytė, prancūzų, anglų k. mokytoja;

Vida Kasperavičienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Vilija Railaitė, anglų k. mokytoja;

Vilma Zenavičiūtė, anglų k. mokytoja;

Žana Bortkevič, rusų kalbos mokytoja.

 

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

Šarūnas Žiegždrinis, kūno kultūros mokytojas;

Audronė Antanaitienė, technologijų mokytoja;

Aušra Jurgaitienė, technologijų mokytoja  metodininkė;

Danguolė Bambalienė, choreografijos vyresnioji mokytoja;

Rima Česevičienė, šokių mokytoja;

Dalia Matusevičienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

Diliara Velishaieva, kūno kultūros mokytoja;

Henrikas Vaišvila, technologijų mokytojas-ekspertas;

Jolita Šakočiuvienė, dailės vyresnioji mokytoja;

Margarita Jodko, muzikos mokytoja;

Stasys Voveris, technologijų mokytojas metodininkas;

Vitalis Vošterys, muzikos mokytojas.