Progimnazijos bendruomenei nuoširdžiai rūpi kiekvienas mokinys, todėl pagal galimybes stengsimės prisidėti prie būtiniausių mokymo priemonių įsigijimo.

Pritariant progimnazijos tarybai, progimnazija siūlo pagalbą, jeigu mokinių tėvelių pajamos neatitinka reikamo dydžio socialiniai paramai gauti, o šeimai tikrai reikia paramos. Mokykla pagal galimybes stengsis suteikti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti.

Kam tikrai reikia paramos prašome kreiptis į mokyklos socialinę pedagogę ir registruotis iki rugsėjo 11d. imtinai.

Soc.pedagogė I. Ramelienė tel.860194114, kab. 305, el. paštas i. rameliene@gmail.com

 Remiantis Vilniaus miesto socialinės paramos centro informacija, dėl socialinės paramos mokiniams galima kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1d. per visus mokslo metus, dėl paramos mokinio reikmėms – iki spalio 5d.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros stovyklose ir paramą mokinio reikmės įsigyti , jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VPR (153Eur) dydžio. Nemokamus pusryčius , jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,2 VRP 9 (122,40Eur) dydžio.

Dėl paramos skyrimo bendrai gyvenantys ar vienas gyvenantis asmuo turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota arba nesutampa su faktine gyvenamąją vieta Vilniaus mieste – pagal faktinę gyvenamąją vietą  Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus.

Socialinės paramos centro kontaktai:  tel. (85) 2333986, 

el.paštas : info@spcentras.lt

Atnaujinta: 2018/03/12

Jums taip pat patiks

Nemokami būreliai
Nemokami būreliai
Tęsiame mokyklos tradiciją su penktokais keliaudami po Jono Basanavičiaus gimtuosius kraštus
Mokamų būrelių mugė
Mokamų būrelių mugė