Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė,
Valstybės šauksmas – aš gyva!
Visam pasauliui garsiai skelbsim –
Čia mūsų kraštas – Lietuva!

  1. Milčius

 Istorija yra atmintis. Tai mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas ateičiai. Turėti savo istoriją – tai turėti laisvę. O turėti laisvę – tai turėti atmintį. Laisvės kaina ir vertė prisimenama ir kas kartą pamatuojama, išgyvenama, kai išaušta dienos, pažymėtos ypatingo įvykio ženklu. Lietuvių tautai viena iš tokių dienų yra Kovo 11-oji. Tauta parodo savo brandumą, vertę nuolat išgyvendama svarbių datų jaudulį ir džiaugsmą, taigi kiekviena Kovo 11-oji yra atsigręžimo į praeitį, pagarbos tautos patirčiai diena.

Suprasdami, kaip svarbu ugdyti mokinių pilietiškumą, pagarbą bei didžiavimąsi savo tauta, neapsiribojame vien vadovėliuose esančia medžiaga. Šiemet Kovo 11-osios proga mūsų progimnazijoje viešėjo profesorius Vytautas Landsbergis.  Mokiniai iš pirmų lūpų galėjo išgirsti prisiminimus apie 1990 m. kovo 11-ąją, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, pažymėjęs priespaudos, pažeminimo, kančių, karų epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią. Mokiniai susidomėję klausėsi, uždavė svečiui klausimų. Autentiški pasakojimai apie kovą už laisvę privertė mokinius susimąstyti, atidžiau pažvelgti į savo tautos praeitį, jos žmonių patirtus išgyvenimus.

Šią dieną progimnazijoje taip pat lankėsi Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, kurie susitiko su mokiniais ir pasakojo apie jų teises ir pareigas. Visiems J. Basanavičiaus progimnazijos penktokams svečiai išdalino knygeles, pavadintas – „Vaiko konstitucija“. Tai  – spalvingas ir informatyvus paso dydžio leidinys, parengtas vadovaujantis Vaiko teisių konvencija. Tokią knygelę šiemet dovanų gauna 100 mokyklų penktokai. Lankydamiesi mokyklose, specialistai pastebi, kad vaikai labai domisi savo teisėmis ir užduoda daugybę jiems rūpimų klausimų. „Vaiko konstitucijoje“ suprantamai ir vaizdžiai primenama, kad vaikai turi teisę ne tik mokytis, pailsėti, išsakyti savo nuomonę, bet privalo gerbti kitų žmonių požiūrį, įsitikinimus, būti atsargiems, pranešti suaugusiesiems, kur, su kuo yra ir kada grįš namo bei daugelį kitų svarbių dalykų. „Vaiko konstitucija“ padės ne tik patiems vaikams, bet ir jų tėvams, seneliams, globėjams bei mokytojams geriau išmanyti vaikų teises ir pareigas.

Lietuvių k. mokytoja A. Šalkauskaitė

Prancūzų k. mokytoja D.Vaičiulienė

 

 

 

 

Atnaujinta: 2019/03/13

Jums taip pat patiks

Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena