Ataskaitos:

2017 m. Finansinė atskaita -1

2017 m. Finansinė ataskaita -2

2016 M. NUOMOS PAJAMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. -3

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. – 2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. – 1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. – 0

2015 m. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita:

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos biudžetas (mokinio krepšelio lėšos tūkst. Eur) 2016 m:

1.    Vadovėliai – 8;

2.     Mokymo priemonės – 11,8;

3.     Mokinių pažintinė veikla, IKT – 6,8.

4.     Kvalifikacijos kėlimas – 5,5;

5.     Darbo užmokestis ir soc. draudimas – 917.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos biudžetas (mokinio krepšelio lėšos tūkst. Eur) 2015 m:

1.    Vadovėliai – 5,8.

2.     Mokymo priemonės – 7,7.

3.     Mokinių pažintinė veikla – 1,3.

4.     IKT paslaugos – 1,9.

5.     Kvalifikacijos kėlimas – 2.

6.     Darbo užmokestis ir soc. draudimas – 821.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos biudžetas (mokinio krepšelio lėšos tūkst. Lt) 2014 m:

1.      Vadovėliai – 19,1;

2.      Mok. priemonės – 33,2;

3.      Mokinių pažintinė veikla, IKT – 11,9;

4.      Kvalifikacijos kėlimas – 5,3;

5.      Darbo užmokestis ir soc. draudimas – 2787,3.