Gerbiami tėveliai (globėjai),

Nuo šių metų ketvirtų klasių mokinių prašymai  mokytis penktoje klasėje (ir mūsų progimnazijos) teikiami per e-sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymus per e-sistemą reikia teikti visiems – taip pat ir tęsiantiems mokymąsi mūsų progimnazijoje.

Prašymai pildomi iki gegužės 31 d.

Ketvirtų klasių mokiniai, kurie mokosi mūsų mokykloje, į penktas klases priimami be eilės, tik pateikę prašymą e-sistemoje.

Prašymuose nurodykite kokį dorinį ugdymą (tikyba arba etika), pirmąją ir antrąją užsienio kalbą pageidaujate mokytis.  Atsižvelgiant į pasirinkimus bus formuojamos  penktos klasės. Mūsų progimnazijos esamus ketvirtų klasių branduolius stengsimės išlaikyti, o dėl perkėlimo į kitą klasę susisieksime asmeniškai.

Atsižvelgdami į ES kalbų kaip antros užsienio kalbos stiprinimo rekomendacijas ir Jono Basanavičiaus progimnazijos Tarybos 2023-04-04 sprendimą, planuojame, kad mokiniai kaip antrąją užsienio kalbą galės pasirinkti iš prancūzų arba vokiečių kalbų. Antrąją užsienio kalbą mokiniai mokysis nuo 6 klasės. Nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui vokiečių kalbos grupėje ar esant vokiečių kalbos specialistų stygiui, siūlysime kaip antrą užsienio kalbą mokytis prancūzų arba rusų kalbas.

Visų penktų klasių mokiniai mokysis anglų kalbą, kaip I-ąją užsienio kalbą. Mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbą nuo antros klasės, penktoje klasėje mokysis  kalbų klasėje (Qualité francophone – QF): I užsienio kalba – anglų, II užsienio kalba prancūzų su 3 savaitinėmis prancūzų kalbos pamokomis (kaip I užsienio kalba).

DE_lankstukas FINAL FR_lankstukas FINAL

Atnaujinta: 2023/05/23

Jums taip pat patiks

Metų klasė
Dėl priėmimo į pirmą klasę
Dėl priėmimo į pirmą klasę
Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas“ baigiamasis renginys
Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas“ baigiamasis renginys