www.koronastop.lt – svarbiausia informacija dėl koronaviruso

Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progiminazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų ir darbo organizavimo (.pdf)

Progimnazijos 1-4 klasių patalpų, judėjimo, srautų ir pietų pertraukų laikas 1,3,7 priedai (.pdf)

Dėl pradinio ugdymo organizavimo sąlygų 2020 11 06

Progimnazijos vyresnių klasių patalpų išdėstymas 2 priedas (.pdf)

Progimnazijos vyresnių kl. mokinių judėjimas, 4 priedas (.pdf)

Progimnazijos bendros taisyklės visiems 5 priedas (.pdf)

Progimnazijos teritorijos ir 1-8 klasių lauko erdvių paskirstymo žemėlapis, 6 priedas (.pdf)

Progimnazijos 1-8 klasių mokinių išėjimo į valgymo pertrauką laiko grafikas, 8 priedas (.pdf)

NVSC informacija darbuotojui – Algoritmai, 9 priedas (.pdf)

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje tvarkos aprašas, 10 priedas (.pdf)


 

Dėl COVID-19 plano ir grupės sudarymo (.pdf)

Priedas 1 Darbo karantinto sąlygomis planas (.pdf)

Priedas 2 Veiksmų planas nustačius COVID-19 (.pdf)

Priedas 3 Darbo ir veiklų karantino sąlygomis planas (.pdf)

Rekomendacijos del aplinkos valymo (.pdf)

SAM rekomendacijos del ranku higienos (.pdf)

Uždenk kosulį, apsaugok kitus (.pdf)

Visi darykime ką galime (.pdf)

SAM rekomendacijos mokytojams, kaip kalbėtis su mokiniais apie covid-19 (.doc)

SAM rekomendacijos tėvams, kaip kalbėtis su mokiniais apie covid-19 (.doc)

Covid 19 naujienlaiškis (.pdf)

Algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga. (.pdf)

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu tyrimais grįstos rekomendacijos mokykloms ir mokiniams (.pdf)

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: dalomoji medžiaga mokiniams (.pdf)