Konkursą rengia VDU ŠA Profesinio tobulinimo institutas ir Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija. Konkurso darbų pristatymo data ir vieta: 2020 m. balandžio 24 d., VDU Švietimo akademija, T. Ševčenkos g., 31, Vilnius.

Konkurso dalyvio anketa (2 forma) skelbiama VDU ŠA tinklalapyje http://svietimas.vdu.lt ir pildoma iki 2020 m. vasario 24 d. Konkurso dalyviams netaikomi jokie registracijos mokesčiai.

Nuoroda anketa pildymui: https://bit.lv/2O9hOI9 (antrasis puslapis, punktai 6-12)

Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi STREAM mokslais, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, puoselėti kūrybišką požiūrį į gamtos ir tiksliuosius mokslus, jų taikymą gyvenime.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 ,7-8 ir 9-10 klasių mokiniai. Konkursui darbą gali teikti ne didesnė kaip 4 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo (-ų). Mokyklai gali atstovauti ne daugiau kaip trys skirtingų amžiaus grupių komandos.

Reikalavimai darbams: kūrybiniai darbai rengiami Leonardo da Vinčio sukonstruotų mechanizmų analizės pagrindu. Mokinių komanda pasirenka Leonardo da Vinčio sukurtą mechanizmą (arba jo fragmentą/us) ir jo konstrukcinės idėjos – gyvojo prototipo – pagrindu kuria tokį patį, panašų ar kitokį gaminį. Kurdama gaminį komanda turi atrasti/paaiškinti/susieti savo darbą su šiomis STREAM sritimis:

  1. Gamtos ir tiksliaisiais mokslais (mechanizmo matematiniai, fizikiniai, cheminiai ir gyvojo prototipo biologiniai parametrai).
  2. Daile ir technologijomis (sukonstruotas gaminys ar jo prototipas).
  3. Lietuvių kalba (rašinys / mechanizmo idėjos, gaminio kūrimo eigos, jo panaudojimo ateityje vizijos aprašymas).

Konkursui pateikiamas stendinis pranešimas, kuriame matyti darbo atlikimo eiga, atsispindi pasirinktos STREAM sritys, galutinis gaminys ir/ar jo prototipas. Stendinis pranešimas ir gaminys konkursui pateikiami atvykus į konferenciją 2020 balandžio mėn. 24 d. Elektroninė stendinio pranešimo versija irgaminio nuotrauka pateikiamos iki 2020 kovo 24 d. el. p. ausra.rakauskiene@basanaviciausprogimnaziia.lt

Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapiuose: https://basanaviciausprogimnazija.lt/, https://technologinisugdvmas.weeblv.com http://svietimas.vdu.lt

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis: Aušra Jurgaitienė tel. nr. 861600853 ir Daina Aleksandravičiūtė tel. nr. 864612280.

NACIONALINĖS MOKSLINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  „STREAM UGDYMO SROVĖ“  IR JOS RĖMUOSE ORGANIZUOJAMO KONKURSO  „GYVIEJI DIRBTINIŲ SISTEMŲ PROTOTIPAI“ NUOSTATAI .(docx)

NACIONALINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STREAM UGDYMO SROVĖ“ .(pdf)

Atnaujinta: 2020/03/06

Jums taip pat patiks

Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena
Aštuntokai dalyvavo mokinių konferencijoje apie jaunimo užimtumą ir emocinį atsparumą