Psichologė

Janina Janulionienė
janina.janulioniene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

Psichologė

Sigita Turskienė

Sigita.turskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Psichologė

Eglė Čerkauskienė
egle.cerkauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

 

Spec. pedagogė-logopedė

Vitalija Avgulienė
vitalija.avguliene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

Spec. pedagogė-logopedė

Laima Valukonienė
laima.valukoniene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

Socialinė pedagogė

Ieva Ramelienė
Mob. tel. nr.: +370 601 94 114
ieva.rameliene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Violeta Ivanskaja
violeta.ivanskaja@basanaviciausprogimnazija.lt
violeta.ivanskaja@vvsb.lt

Darbo laikas: I-II –  7.30-16 val. III-IV –  7.30-15.30 val. V – 7.30- 15 val.

 

 

Bibliotekos vedėja

Irena Karpavičienė
irena.karpaviciene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

Mokytojo padėjėjas

Laurynas Janulis
laurynas.janulis@basanaviciausprogimnazija.lt

 

 

 

Elektroninio dienyno TAMO administratorė

Svetlana Pakalnienė
svetlana.pakalniene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Pareiginiai nuostatai:

Pasichologo

Socialinio pedagogo

Specialiojo pedagogo

Raštinės vedėjas/a

Bibliotekininkas

Bibliotekos vedėjas

Mokytojo padėjėjas

Logopedas

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: