Visų mokytojų ir darbuotojų el. pašto dėžučių adresai

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Aldona Barišauskienė, mokytoja – metodininkė;

Alena Chumakova, mokytoja;

Audronė Sakalauskaitė, mokytoja – metodininkė;

Beatričė Jakavičiūtė, mokytoja;

Daiva Semaškienė, mokytoja – metodininkė;

Egita Kučinskienė, mokytoja;

Elena Palikevičienė, mokytoja – metodininkė;

Erika Kerulytė, vyresnioji mokytoja;

Inga Tamkevičienė, mokytoja;

Ingrida Mereckaitė, mokytoja;

Ingrida Šilinskienė, vyresnioji mokytoja;

Irma Žebrauskienė, mokytoja;

Jolita Piliponienė, vyresnioji mokytoja;

Loreta Gruodienė, vyresnioji mokytoja;

Nijolė Bielinskienė, vyresnioji mokytoja;

Nijolė Kuliavienė, vyresnioji mokytoja

Rasa Kacevičiūtė, mokytoja – metodininkė

Rita Cicėnienė, vyresnioji mokytoja;

Silva Šegždienė, vyresnioji mokytoja;

Stasė Andrėkienė, mokytoja – metodininkė;

Zinaida Parnavienė, vyresnioji mokytoja.

 

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Laurynas Giedra, lietuvių k. mokytojas;

Gražina Rukšėnienė, lietuvių k. mokytoja – metodininkė;

Marija Mašanauskienė, etikos mokytoja – metodininkė;

Angelė Mičiūnienė, lietuvių k. mokytoja – metodininkė;

Asta Šalkauskaitė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja;

Aurimas Vėta, lietuvių k. mokytojas;

Genovaitė Dobikaltienė, tikybos mokytoja – metodininkė;

Angelė Laurinavičienė, tikybos vyresnioji mokytoja.

 

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Zita Didikienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Rita Losevič, matematikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Svetlana Pakalnienė, matematikos mokytoja;

Rita Šatkauskienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Jolita Verseckaitė, matematikos vyresnioji mokytoja;

Irena Levanavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Rita Losevič, informacinių technologijų mokytoja – metodininkė;

Svetlana Pakalnienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.

 

Anglų – rusų kalbų metodinė grupė

Vitalija Kliaščiūtė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Giedrė Lileikytė , anglų k. mokytoja;

Marina Orlovskaja, anglų k. vyresnioji mokytoja

Jurga Kukienė, anglų k. mokytoja;

Asta Pleckevičienė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Lina Sudintienė, anglų k. mokytoja – metodininkė;

Jolanta Vitkauskienė, anglų k. mokytoja;

Viktorija Jasiulytė, rusų k. vyresnioji mokytoja;

Halina Kaprašova, rusų k. mokytoja – metodininkė;

Ala Mylko, rusų k. mokytoja – metodininkė.

 

Prancūzų kalbos metodinė grupė

Vida Kasperavičienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Daiva Lemežonienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Kristina Pranskūnienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Donata Vaičiulienė, prancūzų k. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui.

Gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė

Birutė Poškienė, gamtos vyresnioji mokytoja;

Jūratė Petniūnienė, gamtos ir biologijos mokytoja – metodininkė;

Daina Aleksandravičiūtė, fizikos vyresnioji mokytoja;

Aušra Rakauskienė, geografijos mokytoja – metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Regina Gibėžienė, geografijos mokytoja – metodininkė;

Dana Tomkutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Simona Stankutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Irena Stalnionienė, chemijos mokytoja – metodininkė.

 

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

Audronė Antanaitienė, technologijų mokytoja;

Danguolė Bambalienė, choreografijos vyresnioji mokytoja;

Aušra Jurgaitienė, technologijų mokytoja – metodininkė;

Andrius Kuliešis, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;

Dalia Matusevičienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

Saulius Pieškaitis, technologijų vyresnysis mokytojas;

Jolita Piliponienė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Jolita Šakočiuvienė, dailės vyresnioji mokytoja;

Jelena Valiulienė, muzikos mokytoja – ekspertė;

Vitalis Vošterys, muzikos mokytojas;

Irma Žebrauskienė, muzikos vyresnioji mokytoja.

 

Pareigybių aprašymai

Klasės auklėtojo
Mokytojo