Visų mokyklos darbuotojų elektroninis paštas sudaromas pagal schemą: vardas.pavarde@basanaviciausprogimnazija.lt

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Agnė Levickienė, mokytoja;

Alena Chumakova, mokytoja;

Audronė Sakalauskaitė, mokytoja – metodininkė;

Beatričė Jakavičiūtė, mokytoja;

Danguolė Mituzienė, vyresnioji mokytoja;

Egita Kučinskienė, mokytoja;

Elena Palikevičienė, mokytoja – metodininkė;

Erika Kerulytė, vyresnioji mokytoja;

Ingrida Šilinskienė, vyresnioji mokytoja;

Jolita Piliponienė, vyresnioji mokytoja;

Loreta Gruodienė, vyresnioji mokytoja;

Morta Toliušytė, mokytoja;

Rasa Kacevičiūtė, mokytoja – metodininkė;

Rasa Solovejienė, mokytoja;

Rasa Paurienė, mokytoja;

Renata Baltakytė, mokytoja;

Rita Bogdevičienė, vyresnioji mokytoja;

Silva Šegždienė, vyresnioji mokytoja;

Stasė Andrėkienė, mokytoja – metodininkė;

Zinaida Parnavienė, vyresnioji mokytoja;

Lietuvių kalbos, dorinio ir socialinių mokslų metodinė grupė

Angelė Laurinavičienė, tikybos vyresnioji mokytoja;

Asta Šalkauskaitė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja;

Akvilė Mituzaitė, lietuvių k. vyr. mokytoja;

Aušra Rakauskienė, geografijos mokytoja – metodininkė;

Dana Tomkutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Genovaitė Dobikaltienė, tikybos mokytoja – metodininkė;

Kristina Šimoniutytė-Šibailienė, geografijos vyresnioji mokytoja;

Laurynas Giedra, lietuvių k. mokytojas;

Marija Levickaitė, mokytoja;

Marija Mašanauskienė, etikos mokytoja – metodininkė;

Ringailė Tervydienė, istorijos, finansinio raštingumo mokytoja – vyresnioji mokytoja;

Simona Stankutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Stasė Ustilaitė, sveikatos ir lytiškumo ugdymo mokytoja-metodininkė;

Violeta Ivanskaja, Sveikatos ugdymo mokytoja.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

Birutė Poškienė, gamtos vyresnioji mokytoja;

Daina Aleksandravičiūtė, gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja;

Irena Levanavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Irena Stalnionienė, chemijos mokytoja – metodininkė;

Jolita Verseckaitė, matematikos vyresnioji mokytoja;

Jūratė Petniūnienė, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja – metodininkė;

Rita Losevič, informacinių technologijų mokytoja – metodininkė (vaiko priežiūros atostogose);

Rita Šatkauskienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Svetlana Pakalnienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Zita Didikienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Užsienio kalbų metodinė grupė

Andrius Židovainis, anglų k. mokytojas;

Daiva Lemežonienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Donata Vaičiulienė, prancūzų k. mokytoja metodininkė;

Giedrė Lileikytė, anglų k. mokytoja;

Jolanta Vitkauskienė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Kristina Pranskūnienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Laura Naujikienė, rusų kalbos mokytoja (gimdymo atostogose);

Lina Sudintienė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Liudmila Isajeva, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Milda Klimaitytė, prancūzų, anglų k. mokytoja;

Rita Markevič, rusų kalbos mokytoja;

Vida Kasperavičienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Vitalija Kliaščiūtė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Vilija Railaitė, anglų k. mokytoja;

Vilma Zenavičiūtė, anglų k. mokytoja.

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

Algirdas Budėnas, kūno kultūros mokytojas;

Audronė Antanaitienė, technologijų mokytoja;

Aušra Jurgaitienė, technologijų mokytoja  metodininkė;

Danguolė Bambalienė, choreografijos vyresnioji mokytoja;

Dalia Matusevičienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

Diliara Velishaieva, kūno kultūros mokytoja;

Henrikas Vaišvila, technologijų mokytojas-ekspertas;

Jolita Šakočiuvienė, dailės vyresnioji mokytoja;

Margarita Jodko, muzikos mokytoja;

Stasys Voveris, technologijų mokytojas metodininkas;

Vitalis Vošterys, muzikos mokytojas;

 

Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Genovaitė Dobikaltienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Lina Sudintienė

Tiksliųjų mokslų, IT ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Zita Didikienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Aušra Jurgaitienė

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: