Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė-pirmininkė pradinių klasių mokytoja metodinkė Aldona Barišauskienė
Dorinio ugdymo , lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė-pirmininkė dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Genovaitė Dobikaltienė
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė- pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė
Tiksliųjų mokslų, IT ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė-pirmininkė matematikos mokytoja metodininkė Zita Didikienė
Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė-pirmininkė technologijų mokytoja metodininkė Aušra Jurgaitienė
Metodinės tarybos pirmininkė -anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Aldona Barišauskienė, mokytoja – metodininkė;

Alena Chumakova, mokytoja;

Audronė Sakalauskaitė, mokytoja – metodininkė;

Beatričė Jakavičiūtė, mokytoja;

Daiva Semaškienė, mokytoja – metodininkė;

Danguolė Mituzienė, vyresnioji mokytoja;

Egita Kučinskienė, mokytoja;

Elena Palikevičienė, mokytoja – metodininkė;

Erika Kerulytė, vyresnioji mokytoja;

Inga Tamkevičienė, mokytoja;

Ingrida Šilinskienė, vyresnioji mokytoja;

Irena Jurgelianecienė, mokytoja;

Jolita Piliponienė, vyresnioji mokytoja;

Jurgita Vėgėlienė, mokytoja;

Loreta Gruodienė, vyresnioji mokytoja;

Nijolė Bielinskienė, vyresnioji mokytoja;

Rasa Kacevičiūtė, mokytoja – metodininkė

Rita Cicėnienė, vyresnioji mokytoja;

Silva Šegždienė, vyresnioji mokytoja;

Stasė Andrėkienė, mokytoja – metodininkė;

Zinaida Parnavienė, vyresnioji mokytoja;

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Angelė Laurinavičienė, tikybos vyresnioji mokytoja;

Asta Šalkauskaitė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja;

Audronė Šulcienė, lietuvių k. vyr.  mokytojas;

Genovaitė Dobikaltienė, tikybos mokytoja – metodininkė;

Laurynas Giedra, lietuvių k. mokytojas;

Marija Mašanauskienė, etikos mokytoja – metodininkė;

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Irena Levanavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Jolita Verseckaitė, matematikos vyresnioji mokytoja;

Rita Losevič, informacinių technologijų mokytoja – metodininkė (vaiko priežiūros atostogose);

Rita Šatkauskienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Svetlana Pakalnienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Zita Didikienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Užsienio kalbų metodinė grupė

Austėja Maskoliūnaitė, anglų kalbos mokytoja;

Daiva Lemežonienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Donata Vaičiulienė, prancūzų k. mokytoja;

Giedrė Lileikytė , anglų k. mokytoja;

Jolanta Vitkauskienė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Kristina Pranskūnienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Laura Kabelytė, rusų kalbos mokytoja;

Lina Sudintienė, anglų k. mokytoja – metodininkė;

Liudmila Isajeva, rusų kalbos mokytoja;

Milda Klimaitytė, prancūzų k. mokytoja;

Vida Kasperavičienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Vitalija Kliaščiūtė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė

Aušra Rakauskienė, geografijos mokytoja – metodininkė;

Birutė Poškienė, gamtos vyresnioji mokytoja;

Dana Tomkutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Daina Aleksandravičiūtė, fizikos vyresnioji mokytoja;

Irena Stalnionienė, chemijos mokytoja – metodininkė;

Jūratė Petniūnienė, gamtos ir biologijos mokytoja – metodininkė;

Kristina Šimoniutytė-Šibailienė, geografijos vyresnioji mokytoja;

Simona Stankutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

Audronė Antanaitienė, technologijų mokytoja;

Aušra Jurgaitienė, technologijų mokytoja – metodininkė;

Danguolė Bambalienė, choreografijos vyresnioji mokytoja;

Dalia Matusevičienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

Diliara Velishaieva, kūno kultūros mokytoja;

Jolita Piliponienė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Jolita Šakočiuvienė, dailės vyresnioji mokytoja;

Margarita Jodko, muzikos mokytoja;

Stasys Voveris, technologijų vyr. mokytojas;

Vitalis Vošterys, muzikos mokytojas;

Pareigybių aprašymai

Klasės auklėtojo
Mokytojo

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: