Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė-pirmininkė pradinių klasių mokytoja metodinkė Aldona Barišauskienė

Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Genovaitė Dobikaltienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Tiksliųjų mokslų, IT ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė – pirmininkė matematikos mokytoja metodininkė Zita Didikienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė – pirmininkė technologijų mokytoja metodininkė Aušra Jurgaitienė

Metodinės tarybos pirmininkė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė