S. Stankutė, socialinių ir gamtos mokslų metodinės  grupės pirmininkė;
R. Šatkauskienė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
L. Sudintienė, anglų ir rusų  kalbų metodinės grupės pirmininkė;
A. Vėta, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas;
J. Šakočiuvienė, menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;
D. Stankaitienė, prancūzų kalbos metodinės grupės pirmininkė;
A. Sakalauskaitė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.