Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė-pirmininkė pradinių klasių mokytoja metodinkė Aldona Barišauskienė

Dorinio ugdymo , lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė-pirmininkė dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Genovaitė Dobikaltienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė- pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Tiksliųjų mokslų, IT ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė-pirmininkė matematikos mokytoja metodininkė Zita Didikienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė-pirmininkė technologijų mokytoja metodininkė Aušra Jurgaitienė

Metodinės tarybos pirmininkė -anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: