Privaloma Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketveri metai (5-8 klasės), II dalis – dveji metai ( 9-10 klasės).

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje mokiniai baigia I dalies Pagrindinio ugdymo programą.

Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse, laboratorijose, sociokultūrinėse erdvėse ir t. t.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS (I DALIS) UGDYMO PLANAS (.doc)

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: