Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupė ( toliau grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė mokiniams, kuriems teikiama mokama neformalaus švietimo paslauga.

Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, pradinio ugdymo samprata, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento švietimo skyriaus patvirtintais dokumentais.

Grupę sudaro 1-4 klasių mokiniai. Į grupę vaikai priimami pateikus rašytinį prašymą ir sudarius sutartį.

Grupės darbo laikas- nuo 11:55val. iki 17:30 val. (penktadieniais iki 16:30 val.).

Darbą grupėje reglamentuoja veiklos dienotvarkė:

  • Vaikų priėmimas ir pažintinė kūrybinė veikla.
  • 12:10-13:30- pietūs.
  • Veikla lauke , kūrybinės meninės veiklos.
  • Nepabaigtų užduočių atlikimas, namų darbų atlikimas.
  • 15:00-15:30 – pavakariai.
  • Veikla lauke, kūrybinės meninės veiklos.

Grupės pedagogai užtikrina savalaikį mokinių išvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje ir už jos ribų. Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis. Informuoja tėvus/ globėjus apie mokinių savijautą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.