Pradinis ugdymas

Metodika “Gera pradžia”

– tai vaikų ugdymo metodika, įgyvendinanti Lietuvoje vykstančios švietimo reformos ir garsaus filantropo George’o Soroso į vaiką orientuoto ugdymo idėjas.

Tokį ugdymą pradėjo Atviros Lietuvos fondas, o dabar tęsia Ugdymo inovacijų centras, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Pirmą kartą Lietuvoje mes turime naują metodiką, kurioje yra specialus skyrius, skirtas vaiko charakterio formavimui.

Tradicinėje klasėje labiau sureikšminamas įsiminimas, todėl galutinis rezultatas – mokinių įsiminti faktai.

Mes gyvename didelių pokyčių metu: keičiasi socialinė aplinka, vyksta politinės permainos, tobulėja technologijos, sparčiai vystosi mokslai.

Todėl metodikos autoriai mano, kad reikia orientuotis ne vien į žinias, bet daugiau į vaiką – į asmenybę, kurios laukia sunkūs išbandymai ir kuriai reikia padėti įveikti tuos išbandymus.

Todėl XXI amžiuje žmogui reikalingos ne tik žinios, bet reikia išsiugdyti ir labai svarbias asmenines savybes:

 • nebijoti pokyčių ir mokėti daryti jiems įtaką;
 • kritiškai mąstyti ir gebėti rinktis;
 • matyti sunkumus ir mokėti juos įveikti;
 • būti kūrybingiems, lakios vaizduotės ir išradingiems;
 • būti atsakingiems – rūpintis aplinka, bendruomene, šalimi;
 • neprarasti noro mokytis visą gyvenimą.

Metodikos paskirtis – tobulinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sistemą, skatinti visų Lietuvoje gyvenančių tautų pažangą ir skleisti atviras pilietinės visuomenės dvasią.

Programos modelis remiasi demokratijos ir šiais filosofiniais principais:

 • šeimos dalyvavimas ugdymo procese;
 • visapusišką vaiko vystymąsi atitinkantys užsiėmimai;
 • individualizmu pagrįstas į vaiką orientuotas ugdymas;
 • veiklos centrai klasėse (raštingumo, rašymo, gamtos mokslų, meno, matematinių priemonių, statybinių žaidimų);
 • nuolatinis klasifikacijos kėlimas ir pagalba mokytojams.

Metodika “Gera pradžia” pradinėse klasėse propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendradarbiaujant.

Kritinės sąvokos, kuriomis grindžiama “Geros pradžios” ugdymo metodika:

 • bendravimas – kertinė sąlyga mokant vaikus raštingumo;
 • rūpinimasis vienas kitu – skatinantis studijuoti gamtos mokslus, ugdyti valią, užsispyrimą siekiant tikslo;
 • bendruomeniškumas; tarpusavio ryšiai yra supratimas, kad gyvenime viskas yra susiję, padeda moksleiviams naujas sąvokas susieti su turimomis žiniomis ir patirtimi.

Parašykite komentarą