Progimnazijos taryba

Tarybos pirmininkė – Daina Aleksandravičiūtė, fizikos mokytoja;

Tėvų komiteto deleguoti atstovai:

Taurimas Valys, tėvų atstovas;

Indrė Jakaitytė, tėvų atstovė;

Linas Valenta, tėvų atstovas;

Darius Amilevičius, tėvų atstovas;

Viktorija Jurkienė, tėvų atstovė;

Mokytojų tarybos atstovai:

Silva Šegždienė, pradinių klasių mokytoja;

Dana Tomkutė, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui;

Zita Didikienė, matematikos mokytoja;

Violeta Ivanskaja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.