Pradinio ugdymo metodinė grupė

Aldona Barišauskienė, mokytoja – metodininkė;

Alena Chumakova, mokytoja;

Audronė Sakalauskaitė, mokytoja – metodininkė;

Beatričė Jakavičiūtė, mokytoja;

Daiva Semaškienė, mokytoja – metodininkė;

Egita Kučinskienė, mokytoja;

Elena Palikevičienė, mokytoja – metodininkė;

Erika Kerulytė, vyresnioji mokytoja;

Inga Tamkevičienė, mokytoja;

Ingrida Mereckaitė, mokytoja;

Ingrida Šilinskienė, vyresnioji mokytoja;

Jolita Piliponienė, vyresnioji mokytoja;

Loreta Gruodienė, vyresnioji mokytoja;

Nijolė Bielinskienė, vyresnioji mokytoja;

Rasa Kacevičiūtė, mokytoja – metodininkė

Rita Cicėnienė, vyresnioji mokytoja;

Silva Šegždienė, vyresnioji mokytoja;

Stasė Andrėkienė, mokytoja – metodininkė;

Zinaida Parnavienė, vyresnioji mokytoja;

Danguolė Mituzienė, vyresnioji mokytoja;

Irena Jurgelianecienė, mokytoja.

 

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

 

Lina Meškauskienė, lietuvių k. mokytoja – metodininkė;

Laurynas Giedra, lietuvių k. mokytojas;

Marija Mašanauskienė, etikos mokytoja – metodininkė;

Asta Šalkauskaitė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja;

Aurimas Vėta, lietuvių k. mokytojas;

Genovaitė Dobikaltienė, tikybos mokytoja – metodininkė;

Angelė Laurinavičienė, tikybos vyresnioji mokytoja.

 

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Zita Didikienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Svetlana Pakalnienė, matematikos mokytoja;

Rita Šatkauskienė, matematikos mokytoja – metodininkė;

Jolita Verseckaitė, matematikos vyresnioji mokytoja;

Irena Levanavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Rita Losevič, informacinių technologijų mokytoja – metodininkė (vaiko priežiūros atostogose);

Svetlana Pakalnienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.

 

Užsienio kalbų metodinė grupė

Vitalija Kliaščiūtė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Giedrė Lileikytė , anglų k. mokytoja;

Marina Orlovskaja, anglų k. vyresnioji mokytoja

Asta Pleckevičienė, anglų k. vyresnioji mokytoja;

Lina Sudintienė, anglų k. mokytoja – metodininkė;

Jolanta Vitkauskienė, anglų k. mokytoja;

Vida Kasperavičienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Daiva Lemežonienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Kristina Pranskūnienė, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Donata Vaičiulienė, prancūzų k. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui;

Laura Kabelytė, rusų kalbos mokytoja.

 

Gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė

Birutė Poškienė, gamtos vyresnioji mokytoja;

Jūratė Petniūnienė, gamtos ir biologijos mokytoja – metodininkė;

Daina Aleksandravičiūtė, fizikos vyresnioji mokytoja;

Aušra Rakauskienė, geografijos mokytoja – metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dana Tomkutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Simona Stankutė, istorijos mokytoja – metodininkė;

Irena Stalnionienė, chemijos mokytoja – metodininkė

Kristina Šimoniutytė-Šibailienė, geografijos vyresnioji mokytoja.

 

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

Audronė Antanaitienė, technologijų mokytoja;

Danguolė Bambalienė, choreografijos vyresnioji mokytoja;

Margarita Jodko, muzikos mokytoja;

Aušra Jurgaitienė, technologijų mokytoja – metodininkė;

Diliara Velishaieva, kūno kultūros mokytoja;

Dalia Matusevičienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

Saulius Pieškaitis, technologijų vyresnysis mokytojas;

Jolita Piliponienė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Jolita Šakočiuvienė, dailės vyresnioji mokytoja;

Vitalis Vošterys, muzikos mokytojas

Margarita Jodko, muzikos mokytoja.

 

Pareigybių aprašymai

Klasės auklėtojo
Mokytojo

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: