VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS  PROGIMNAZIJOS 
2017–2018 MOKSLO METŲ 
PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ ATOSTOGOS

 

Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse 2017–2018 mokslo metais:

Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų.

Ugdymo proceso pabaiga 2018 m. gegužės 31 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams – 2019 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Atostogos 1–4 kl. mokiniams

2017–2018 m. m.

Rudens2017-10-30–2017-11-03
Žiemos (Kalėdų)2017-12-27–2018-01-03
Žiemos2018-02-19–2018-02-23
Pavasario (Velykų)2018-04-03–2018-04-06

Pamokų laikas 1–4 klasėse:

1*–4 klasės
1 pamoka8.00–8.45
2 pamoka8.55–9.40
3 pamoka9.50–10.35
4 pamoka10.55–11.40
5 pamoka12.00–12.45
6 pamoka12.55–13.40
* 1 klasėse pamokos metu daromos 10 min. pedagoginės pertraukėlės, ugdomos veiklos trukmė – 35 min.