Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokiniai jau gali naudotis kultūros pasu. Kiekvienam pradinukui bus skiriami 5 eurai per  2018 m. rugsėjo–gruodžio mėnesius. Šių paslaugų tikslas – skatinti ir plėtoti moksleivių domėjimąsi įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis. Be to, mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ar kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, padės jiems ugdymosi procesuose.

Šiais metais Kultūros paso paslaugos teikiamos moksleiviams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą. Nuo 2019 m. kultūros pasas bus skirtas visiems Lietuvos moksleiviams, o kiekvienam besimokančiam bus skiriama 15 eurų kalendoriniams metams.

Išsamiau apie Kultūros pasą – LR Kultūros ministerijos puslapyje, pagal šią nuorodą. https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1

Jums taip pat patiks

Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį
Kaip mes šventėme Vasario 16-ąją
Jono Basanavičiaus paminklas atkeliavo į progimnaziją