Gerbiami progimnazijos bendruomenės nariai,

Mokyklos gerovė priklauso nuo visos bendruomenės geranoriškumo ir pastangų kurti mokytis motyvuojančią, jaukią, estetišką ugdymosi aplinką.

Kreipiamės prašydami Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijai skirti 1.2 procento pajamų mokesčio sumos. Mums labai reikia Jūsų paramos! Turime daug planų, kaip mokiniams suteikti platesnių edukacinių galimybių (organizuoti išvykas, pažintines keliones), užtikrinti saugumą, įrengti naujas modernias mokymosi erdves, skatinti mokinių sveikatinimą.

Prašome susipažinti kartu su progimnazijos taryba parengtu 2018 metų priemonių planu, kuris būtų finansuojamas iš Jūsų paaukotos 2 procentų paramos: (pridedamas prisegtukas (.docx))

2 % lėšų panaudojimo planas 2018 metams (.docx)

Mokėjimų registras 2 proc. 2018 metai (.xlsx)

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų indėlį prisidedant prie mūsų mokyklos gerovės kūrimo.

Mums skirti paramą galite dviem būdais:

Pirmas būdas: FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste).

Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės prie Valsybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpidykite FR0512_4 formą. Prisijungimo duomenys čia.
Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 (04) versiją. Visos instrukcijos išsamiai paaiškintos. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos duomenys pateikti žemiau.

Svarbu žinoti:
Jeigu pildote metinę pajamų deklaraciją, 1,2 % prašymą reikėtų atiduoti kartu su ja.
1,2 % paramos galite padalinti kelioms organizacijoms. Jas reikia nurodyti vienoje prašymo formoje.
Jeigu Jūsų prašymuose bus klaidų, VMI jums grąžins formą pataisymui ir iki šių metų liepos 1 dienos Jūs dar galėsite užpildyti patikslintą formą.

Prašome Jūsų užpildyti 1,2 proc. gyventojų mokesčio skyrimo formą (FR0512) iki gegužės 1 dienos.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos sąskaita, į kurią galima pervesti  2 proc. pajamų mokestį

Paramos gavėjo pavadinimasVilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Buveinės adresasS. Konarskio g. 27, Vilnius LT – 03123
Banko pavadinimasAB SEB banko Vilniaus FPC
Banko kodas70440
Banko sąskaitos numerisLT15 7044 0600 0795 2858

Jeigu iškilo klausimų, skambinkite mums į raštinę tel. (8 5)213 12 88 arba parašykite elektroniniu paštu rastine@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Antras būdas: užpildytos FR0512 formos persiuntimas mums.

Atsispausdinkite FR0512 formą.
Formoje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo:
1 laukelis – asmens kodas;
2 laukelis – telefonas;
3V laukelis – vardas;
3P laukelis – pavardė;
4 laukelis – adresas;
5 laukelis – mokestinis laikotarpis (2019);
6S laukelis – pažymėkite „X“ ženklu;
Pažymėkite „X“ ženklu 7A laukelį;
E1 laukelis – pasirinkite skaičių – mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
E2 laukelis – gavėjo identifikacinis numeris (įstaigos kodas);
E3 – paramos gavėjo pavadinimas;
E4 laukelis – Mokesčio dalies dydis procentais ( iki 1,2 % );
E5 laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis (nuo vienerių iki penkerių metų). Laukelis turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2024 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai nuo 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2020–2024 m. laikotarpio prašymų jums teikti nereikės.
Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.
Užpildytą formą atnešti į mokyklos raštinę arba perduoti klasės auklėtojui.

Atsisiųsti, (PDF)

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: