Svarbi informacija būsimųjų pirmokų tėvams

Priėmimas į Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 1-8 klases vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366. Nuoroda http://www.vilnius.lt/vaktai2011/default.aspx?Id=3&DocId=30305441&KlasId=42

2018-2019 mokslo metams į pirmas klases priimami vaikai, gimę 2011 metais.

Prašymus pateikti privaloma nuo  2018 m. kovo 1 d.  iki gegužės 31 d.

Prašymo priėmimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui, o registracija į bendrojo ugdymo įstaigas vyks nuolat. Užpildžius prašymą kovo 1 d. ar balandžio 15 d. – įtakos pirmumui eilėje tai neturės. Todėl raginame tėvus neskubėti, gerai įvertinti mokyklas, kurias nori pasirinkti.

Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/  (Bendrasis ugdymas).

Popierinių prašymo formų nebelieka. Tie tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, gali tai padaryti atvykę į progimnaziją darbo metu – nuo 8 iki 15 val.  Į mokyklą atvykę tėvai, kurie neturi/negali pateikti prašymo internetu iš namų ar kitos vietos, galės kreiptis į mokyklos raštinę. Atsakingas žmogus padės tai padaryti bei palydės prie darbo vietos su kompiuteriu. Su savimi būtina turėti prisijungimus prie el. bankininkystės.

Pildant prašymą per e. sistemą,  galima  pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  • brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai,
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus
  • sveikatos pažymą.
    Visus šiuos dokumentus bus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Apie patekimą į ugdymo įstaigą bus informuojama elektroniniu būdu  ir tai matysis registracijos sistemoje.

PRELIMINARIAI PRIIMTŲJŲ MOKYTIS SĄRAŠAS

PRELIMINARIAI PRIIMTŲJŲ SĄRAŠAS Į 5-8 KLASĖS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS