Naujai priimtų mokinių paskirstymas į klases, sąrašas (.pdf)

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2020/2021 mokslo metams yra paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  • brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai,
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus
  • Visus šiuos dokumentus bus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Apie patekimą į ugdymo įstaigą bus informuojama elektroniniu būdu  ir tai matysis registracijos sistemoje.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS  2020 m.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ MOKYTIS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

Klausimais dėl priėmimo tvarkos, galite kreiptis el. pašto adresu: priemimas@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Informuojame, jog 1-8 klasių, dvišalės mokymosi sutarties planuojamas pasirašymo laikas yra birželio 15 – 19 d. 7:30 – 17:00 val.

Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

• Vaiko gimimo liudijimą arba paso kopiją

• Dvi vaiko dokumentines nuotraukas

Jei asmuo priimamas mokytis į pirmą klasę, reikia pateikti papildomai:

• priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą

Jei asmuo priimamas mokytis į antrą, trečią ar ketvirtą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į penktą klasę, reikia pateikti papildomai:

• pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją

•mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos