Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019/2020 mokslo metams vasario mėnesį bus paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  • brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai,
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus
  • sveikatos pažymą.
    Visus šiuos dokumentus bus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Apie patekimą į ugdymo įstaigą bus informuojama elektroniniu būdu  ir tai matysis registracijos sistemoje.

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS 2019 m.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiko patvirtinimo 2019 m. (.pdf)

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: