Naudingos nuorodos

http://vadoveliai.emokykla.lt/ – Vadovėlių duomenų bazė

http://www.libis.lt/ – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema

http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId – Ekspresinformacija apie naujus spaudinius

http://www.sac.smm.lt/index.php?id=19a – Švietimo aprūpinimo centras

http://www.smpf.lt/ – Švietimo mainų paramos fondas

http://www.valstybes-zinios.lt – Valstybės žinios

http://www.dialogas.com – Dialogas

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/ – Lietuvos edukologijos universiteto žurnalas “Pedagogika“

Enciklopedijos, žodynai ir žinynai internete