Priėmimas

2018 M. PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS BUS PASKELBTAS KOVO MĖN.

………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACIJA APIE MOKYMO(-SI) SUTARČIŲ PASIRAŠYMĄ Į

1-8 KLASES :

http://basanaviciausprogimnazija.lt/wp-content/uploads/2017/02/INFORMACIJA-APIE-SUTAR%C4%8CI%C5%B2-PASIRA%C5%A0YM%C4%84.docx

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS :

Primename, jog tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti į pirmąją klasę vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina septyneri metai, progimnazijai turi pateikti pažymą apie vaiko brandumą. Išvadą-rekomendaciją apie vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą išduoda Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba. Prašytume išvadą-rekomendaciją apie vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą pateikti iki priėmimo komisijos posėdžio.

DĖMESIO!

Elektroninė registracija į Vilniaus mokyklas – prašymus bus galima teikti internetu www.vilnius.lt/mokykla, registracija vyks nuolat,  todėl tėvams nereikės stovėti naktinėse eilėse prie mokyklų.

Būsimų pirmokų tėvai prašymus galės teikti iki pat gegužės 26 dienos (visi kiti prašymus galės pildyti nuolat), todėl savivaldybė kviečia neskubėti, įvertinti mokyklas, kurias norima pasirinkti, nes prašymo priėmimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui.

Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę. Popierinių prašymo formų nebeliko.

Informacijos šaltinis – Vilniaus miesto savivaldybė: http://www.vilnius.lt/index.php?3296984682.

Viskas apie registraciją į mokyklas http://www.vilnius.lt/index.php?3917773110.

SVARBI INFORMACIJA:

Mokyklų paieška pagal adresą svetainėje http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas —–>

Dėl asmenų priėmimo mokytis pakeitimų —–>

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos aptarnavimo teritorija —–> Žemėlapis: http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools.

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas —–>

Prašymas dėl priėmimo į 2–8 klasę —–>

Ugdymo(-si) pagal Pradinio ugdymo programą sutartis —–>

Ugdymo(-si) pagal Pagrindinio ugdymo programą sutartis —–>

Informacija apie uniformas —–>