Gegužės mėn. vyko Lietuvos moksleivių chorų festivalis “Dainų mozaika”. Festivalis vyko Kotrynos bažnyčioje.

Šiais metais festivalis buvo skirtas Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti. Kiekvienas choras skyrė po dainą Lietuvai. Jaunučių choras “Kregždelė” skyrė S.Šiaučiulio ir Just. Marcinkevičiaus dainą “Gimtoji kalba”. Pasak mokinių “..kas žino žodį – randa kelią. O lietuviams lietuviškas žodis visada buvo svarbus, todėl šią dainą ir skyrėme Lietuvai. Kad lietuviška šnekta amžinai būtų gyva ne tik kalboje, bet ir dainose”.

Jelena Valiulienė

Viniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

LMTA

Jums taip pat patiks

Prancūzų kalbos projektas “Nos espoirs” apdovanotas ETwinning ženkleliu
Gedulo ir vilties dienai paminėti -vizitas į Tremtinių namus
Projekto “Mūsų eksperimentas” laimėtojai